Izkušnje s "pozabljenimi" tehnologijami

Izkušnje s "pozabljenimi" tehnologijami

COCOS telefaks strežnik

Čeprav se osebne in poslovne komunikacije vse bolj usmerjajo k izmenjavi sporočil preko e-pošte, chat-a, itd., telefaks komunikacija pri številnih podjetjih in storitvah še vedno ohranja svojo veljavo.

COCOS telefaks strežnik (Fax Server) predstavlja sprejema in pošiljanja telefaks sporočil v poslovnem svetu, ter integracijo z obstoječimi informacijskimi sistemi in sistemi elektronske pošte (uporaba fax-to-email funkcionalnosti). Uporabniku omogoča sprejem telefaks sporočil v obliki elektronske pošte s priključeno grafično datoteko. Pregled in tiskanje grafične datoteke je podprto z priloženim grafičnim pregledovalnikom.

Osnovne značilnosti COCOS telefaks strežnika:

  • združljivost z obstoječim računalniškim omrežjem in programsko opremo,
  • pošiljanje telefaks sporočil iz vseh standardnih programov,
  • sprejem telefaks sporočil v predalih elektronske pošte,
  • neomejeno število telefaks predalov,
  • prejeta sporočila so opremljena z uro in datumom sprejema ter številko klicatelja,
  • povečana prepustnost in obenem zagotovljena večja preglednost poročil,
  • enostavno administriranje strežnika in delovnih mest,
  • možnost arhiviranja telefaks sporočil,
  • pošiljanje telefaks sporočil večjim skupinam naslovnikov tudi v času nižjih tarif telekomunikacijskih storitev,
  • enostavno vodenje statistike poslanih in prejetih faks sporočil.

Telefaks strežnik omogoča sprejem in oddajo klasičnih telefaks sporočil v elektronski obliki ter njihovo razporejanje med proste agente ali neposredno na službe. Telefaks strežnik ima več dohodnih številk, kar omogoča, da podobno kot na strežniku govornih storitev, ponudimo več storitev, za vsako številko eno storitev. Vsaka storitev (služba) ima svoj telefaks predal v katerem se zbirajo sporočila. Prejeta sporočila se z uporabo elektronske pošte preusmerijo na naslovnika, ali v primeru da so namenjena kontaktnemu centru, preusmerijo na prostega agenta. 

V odhodnem prometu strežnik kontaktnega centra omogoča pošiljanje telefaks sporočil z vsakega delovnega mesta na katerem je nameščen poseben gonilnik za tiskalnik, ki je del programske rešitve. Telefaks sporočila se pošiljajo z izbiro opcije natisni v menijih programskih paketov, v katerih smo pripravili vsebino.

Integracija telefaks strežnika in strežnika govornih storitev pa predstavlja tudi novo možnost komunikacije z vašimi strankami. Uporabnik s tonskim izbiranjem izbere storitev, ki jo želi, telefaks strežnik z uporabo podatkovnih baz pripravi vsebino in jo uporabniku pošlje v obliki telefaks sporočila. Rešitev se v pogosto uporablja za posredovanje kratkih tiskanih informacij, kot do katalogi, ceniki, obrazci ali za posredovanje informacij o stanjih naročniških razmerij, itd.


Copyright © 2015 CDE nove tehnologije d.o.o. Vse pravice pridržane.   Kazalo strani  Pogoji uporabe   Zasebnost   Nastavitve piškotkov
Powered by PROGMBH
Kontaktirajte nas