Prenašamo znanje podprto z izkušnjami

Prenašamo znanje podprto z izkušnjami

Usposabljanje

Pri svojem delu in sodelovanju s partnerji se v podjetju dnevno srečujemo z različnimi poslovnimi vidiki, procesi, strategijami in ne nastopamo le vlogi integratorja programskih rešitev, temveč tudi v vlogi svetovalca, prenašalca izkušenj (»best practice«) in izobraževalca. S svojimi strankami delimo spoznanje, da smo ljudje še vedno ključnega pomena, ko uresničujemo poslovne cilje.

Vaš glavni adut in prednost so vaši sodelavci, njihovo znanje in sposobnosti, njihova motiviranost za delo in doseganje zastavljenih ciljev. Spodbudite jih, da najdejo pravo pot do rešitev za vse vrste problemov, s katerimi se srečujejo pri svojem vsakdanjem delu. Dovolite jim, da v sebi poiščejo vse skrite potenciale in jih razvijejo. Omogočite jim, da na zanimiv način in v dokaj kratkem času naredijo kar največ za kakovostno pridobivanje praktičnih znanj, ki jih bodo lahko takoj uporabili v svojem delovnem okolju.

Tekom let se je tako v okviru podjetja, pod okriljem izobraževalnega centra, oblikovala skupina strokovnjakov, ki skrbi za šolanja agentov v kontaktnih centrih in oddelkih za odnose s strankami ter izvaja šolanje tehničnega osebja za podporo delovanja COCOS produktov in rešitev, v okviru:

  • COCOS strokovna predavanja,
  • COCOS certificirana strokovna predavanja,
  • predavanja po meri.

Programi Call.Center.College

... ker nas komunikacije povezujejo!

COCOS strokovna predavanja

COCOS strokovna predavanja so namenjena uporabnikom COCOS produktov in rešitev.

Cilj usposabljanja je uporabniško razumevanje delovanja COCOS programske opreme in ravnanje z njo. Obseg izobraževanja je prilagojen naročniku in COCOS rešitvam, ki jih uporablja.

COCOS certificirana strokovna predavanja

COCOS certificirana strokovna predavanja so primarno namenjena izobraževanju strokovnega osebja SIS in OEM partnerjev in zahtevnejših tehničnih uporabnikov, ki želijo samostojno upravljati s COCOS aplikacijami in morebitnimi nadgradnjami sistema.

Na voljo so sledeči programi:


Metode usposabljanj:

  • predavanja,
  • praktične demonstracije,
  • praktične vaje - delavnice na konretnem primeru uporabnika,
  • razprava in brainstorming,
  • test pridobljenega znanja.
Predavanja po meri

Programi usposabljanja CDE Call Centre College so prilagojeni vašim potrebam in željam, poslovnim ciljem podjetja, vašim sodelavcem in njihovi vlogi na poti do uresničevanja vizije vašega podjetja.

Za uspešno izvajanje, usmerjeno k ciljem in viziji vašega podjetja, ter na podlagi dejanskih delovnih izkušenj udeležencev se pred določitvijo konkretnih metod in prijemov v programu posvetujemo tako z vodstvom kakor s tistimi, ki lahko ponudijo dovolj pomembnih informacij za definicijo problematike, katere osnova je zajeta v 'naslovu' treninga.

Osnovni sklopi izobraževalnih treningov, med katerimi lahko izbirate, so komunikacija, vodenje in organizacijska kultura, delo s strankami, motivacija in stres. Znotraj teh sklopov smo pripravili izhodiščne programe, ki se osredotočijo predvsem na cilj določenega treninga, praktično izvajanje pa je podrejeno delovnim okoliščinam, s katerimi se udeleženci dnevno srečujejo in v njih delujejo. 

Namesto na čisti teoriji raje gradimo na izkušnjah, ki naj bi jih vgradili v resnično življenje.


Copyright © 2015 CDE IT d.o.o. Vse pravice pridržane.   Kazalo strani  Pogoji uporabe   Zasebnost   Nastavitve piškotkov
Powered by PROGMBH