Moč glasu, ki jo zagotovlja strežnik glasovnih storitev

Moč glasu, ki jo zagotovlja strežnik glasovnih storitev

Mnoga leta izkušenj se odražajo v našem pristopu, kako naj bi naši produkti in rešitve služile njihovim uporabnikom. Naš cilj je čim hitreje nasloviti potrebe uporabnika, preko njemu preferenčnega komunikacijskega kanala, kar vodi do njegove večje udeležbe in zadovoljstva s storitvijo.

COCOS Voice Service Server

Medtem ko tradicionalni PBX ponuja svojim uporabnikom nabor standardnih dopolnilnih storitev, ostajajo določene naprednejše dopolnilne storitve še vedno v domeni izvajanja preko zunanjih servisov. Razlog za to je v njihovi kompleksnosti (npr. izvajanje velikega števila sočasnih klicev strankam) ali pa specifiki, kot na primer pri izvajanju avtomatiziranih storitev brez sodelovanja fizičnih oseb v klicu.

COCOS Voice Services Server (VSS) je strežnik glasovnih storitev, ki omogoča avtomatizacijo nekaterih pogosto uporabljenih storitev, kot na primer: 

 • Interactive Voice Response (interaktivni glasovni odzivnik),
 • Auto Attendant (avtomatski posredovalec),
 • Voice Mail (glasovna pošta),
 • Conference Server (konferenčni strežnik),
 • Notification Server (strežnik obveščanja).

VSS, kot platforma za vse navedene storitve, je implementiran kot zunanja naprava, ki se na PBX priklaplja preko obstoječih PRA ali SIP povezav. En VSS lahko sočasno služi več PBX-om.

Različni VSS servisi se lahko izvajajo sočasno ne glede na njihov tip. Število sočasno izvajanih sej je odvisno od fizičnega števila kanalov. Nadzor nad izvajanjem storitev izvaja operater (moderator) VSS preko namenske aplikacije za upravljanje.

COCOS Interactive Voice Response (IVR)

IVR storitve oz. storitve interaktivnega glasovnega odzivnika vam preko avtomatizacije klicev omogočajo obdelavo večjega števila strank z nižjimi stroški. Dobro dizajnirane IVR skripte omogočajo uporabnikom hiter dostop do željenih informacij - ali samostojno preko samopostrežnih avtomatiziranih storitev ali ob pomoči živega agenta.

COCOS IVR vam omogoča:

 • znižanje stroškov, povečanje učinkovitosti in izboljšanje zadovoljstva strank,
 • dizajniranje optimalnega poteka IVR dialoga in avtomatizacijo rutinskih postopkov,
 • personalizacijo uporabniške izkušnje pri integraciji s CC/CIM/CRM,
 • obdelavo klicev s predposnetimi glasovnimi sporočili,
 • implementacijo storitve "smart call routing", ki je zasnovana na prioritetah, vrednostnih in drugih lastnosti stranke in usposobljenosti agenta,
 • zajemanje uporabniških podatkov preko IVR dialoga,
 • aktiviranje funkcionalnosti kot so: glasovna pošta, povratni poziv, odziv z e-pošto, telefaksom in podobno,
 • realizirati odhodne IVR storitve, ki vam omogočajo pošiljanja personaliziranih:
  • aktivacij uporabniških računov,
  • opomnikov o zmenkih,
  • raziskav,
  • obvestil, itd.,
 • spremljanje dogodkov preko IVR statistik in poročil,
 • kreiranje in urejanje IVR skript s pomočjo enostavnega namenskega grafičnega urejevalnika.
COCOS Auto Attendant (AA)

COCOS AA oz. avtomatski posredovalec je enostavnejša oblika IVR storitve, ki omogoča, da se dohodni klic avtomatsko preusmeri na ustrezno interno številko brez posredovanja operaterja. S tem se močno razbremeni centralne telefoniste in tajništva, na drugi strani pa se poveča odzivnost in komunikacijska prepustnost podjetja in posledično omogoči znižanje stroškov.

Pri sprejemu dohodnega klica preko avtomatskega posredovalca stranka prejme pozdravno sporočilo, ki ga usmeri k nadalnjim postopkom. Pozdravno sporočilo lahko vsebuje različne podatke (npr.: o delovnem času podjetja) in predlaga možnosti nadaljnjega izbiranja nekaterih pomembnejših številk podjetja (npr.: help desk, marketing, prodaja, recepcija, itd.). Stranka z izbiranjem v DTMF načinu sama usmerja klic. V primeru nedosegljivosti ciljne številke (osebe), pa se lahko omogoči preusmeritev na posebne številke, kot na primer glasovno pošto ali recepcijo.

COCOS Voice Mail (VM)

V sodobnem poslovnem svetu se pričakuje, da smo dosegljivi v vsakem trenutku. Ker vemo, da to ni mogoče, se v primeru nedosegljvosti tako stranke kot poslovneži zanašajo na uporabo glasovne pošte in oddajo sporočil preko nje. Izdelovalci telefonske opreme sicer ponujajo glasovne poštne predale, ki so integrirani del telefonskega sistema, je pa lahko upravljanje s takšnimi sistemi dokaj nerodno. Strežnik glasovne pošte ponuja uporabniku bolj prijazno alternativo upravljanja glasovne pošte.

COCOS VM je strežnik glasovne pošte, ki predstavlja zanimivo alternativo telefonski tajnici in ponuja uporabniku bolj prijazno alternativo upravljanja glasovne pošte.

Lastnosti strežnika glasovne pošte so:

 • združljivost z obstoječim računalniškim omrežjem in programsko opremo,
 • enostavno administriranje na strežniku ali oddaljenih delovnih mestih,
 • snemanje telefonskih sporočil,
 • prejeta sporočila so opremljena z uro in datumom sprejema ter številko klicatelja,
 • zaščita dostopa do glasovnih predalov z geslom ali PIN kodo; sporočila lahko poslušamo s telefonom, elektronsko pošto ali internet brskalnikom,
 • število glasovnih predalov ni omejeno,
 • brisanje starejših govornih sporočil poteka samodejno.
COCOS Conference Server (CONF)

V današnjem obdobju globalizacije je delo s sodelavci iz različnih podjetij / držav nekaj povsem običajnega. Za zadostitev komunikacijskih potreb so zaposleni pogosto podvrženi številnim potovanjem, kar pa ni le naporno, temveč za podjetja tudi stroškovno in časovno neučinkovito. Slednja si zaradi splošnega stanja ekonomije taka potovanja vedno teže privoščijo. Naj torej ustavimo globalizacijo? Seveda ne! Zahvaljujoč napredku v sodobnih računalniških in komunikacijskih tehnologijah lahko danes sodelavci iz različnih delov sveta komunicirajo med seboj, ne da bi zapustili svojo pisarno.

Storitev CONF omogoča VSS operaterju kreiranje večuporabniških klicnih storitev (konferenc), kreacijo in dodeljevanje njihovih uporabnikov in udeležencev, ter aktivacijo in kasnejši nadzor obnašanja same storitve. Posameznemu udeležencu se lahko dodeli Simplex/Duplex način udeležbe v komunikaciji. Povabilo za udeležbo v konferenci se lahko uporabniku pošlje preko sporočila e-pošte. Ob vstopu v konferenco se udeleženec (opcijsko) predstavi preko svoje PIN kode, konferenčni klic pa se lahko v namen kasnejše uporabe tudi snema.

VSS lahko na enem strežniku sočasno izvaja večje število različnih konferenčnih sej. Skupno število udeležencev vseh sej je omejeno s skupnim številom glasovnih kanalov naprave (in povezav s PBX).

COCOS Notification Server (NS)

Hiter razvoj telekomunikacijskih tehnologij je stimuliral uporabo avtomatiziranih glasovnih storitev, ki omogočajo izvedbo sočasnega klica večjemu številu strank, kateri se iniciira ob določenem, v naprej predvidenem času (npr. klici v marketinških akcijah), ali pa sprotno - po potrebi (npr. klici v primeru nujnih situacij). Stranka v takem primeru sprejme določeno predposneto glasovno sporočilo. Prednost teh sistemov je, da omogočajo avtomatizacijo, sicer ročnega procesa, njihovo predpripravo in hkrati hitrost in zanesljivost izvajanja. Z uporabo COCOS NS lahko sočasno pokličete desetine, stotine ali celo tisoče strank , ki potrebujejo pomembno informacijo.

COCOS NS je strežnik glasovnega obveščanja, ki nadomešča uporabo pasivnih avtomatskih odzivnikov in dopolnjuje delo operaterskih in dispečerskih mest ter klicnih centrov. Tako omogoča sočasno neodvisno izvajanje obveščanj različnih ciljnih skupin, kjer storitve in njihov način izvajanja definira operater (moderator) VSS, ki njihovo izvajanje tudi nadzoruje.

Ob sprejemu obvestilnega klica se udeleženec (opcijsko) predstavi preko svoje PIN kode, opcijsko pa lahko tudi potrdi sprejem sporočila. Rezultati obvestilnega klica se v namen kasnejše uporabe tudi statistično beležijo.

VSS lahko na enem strežniku sočasno izvaja večje število sej storitve NS. Skupno število sočasno uporabljenih kanalov (klicev) vseh sej je omejeno s skupnim številom glasovnih kanalov naprave (in povezav s PBX).


Copyright © 2015 CDE nove tehnologije d.o.o. Vse pravice pridržane.   Kazalo strani  Pogoji uporabe   Zasebnost   Nastavitve piškotkov
Powered by PROGMBH
Kontaktirajte nas